Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích


KLUB PŘÁTEL GALERIE


Klub přátel galerie byl založen v roce 1970 jako spolek zájemců o výtvarné umění. Jeho hlavní činností bylo pořádání různých přednášek, besed, návštěv ateliérů, koncertů a zájezdů.

Ke dni 1. 1. 2017 bude činnost Klubu přátel galerie ukončena, a to zejména proto, že bychom museli klub nejpozději k tomuto datu nechat zaregistrovat jako spolek, a tím i zcela oddělit činnost klubu od Severočeské galerie výtvarného umění, která doposud byla jeho zázemím. Hledali jsme různá řešení a konzultovali je i s právníky Ministerstva kultury, ale výjimky bohužel neexistují. Vzhledem k výši členských příspěvků by se činnost klubu prakticky zastavila. I nadále budeme pro Vás pořádat zájezdy a přednášky, tentokrát už pod hlavičkou Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Ruší se tedy jen volný vstup do galerie.

Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích pořádaných SGVU v Litoměřicích, zašlete e-mail se subjektem INFO SGVU na adresu: sekretariat@galerie-ltm.cz


Nyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Klub přátel
úvodní stránka